Friday, August 30, 2013

Happy friday

ครบสูตรเลยวันนี้
วันศุกร์
สิ้นเดือน
ฝนตก
น้ำมันขึ้น
ทางด่วนขึ้น
ก๊าซขึ้นราคา

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

Thursday, August 22, 2013

ขนาด DCOM ยังไม่รอด