Sunday, September 1, 2013

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ โครงการบรรเทาผลกระทบ LPG

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการบรรเทาผลกระทบการปรับราคาขายปลึกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนสามารถดำเนินการในการขอรับสิทธิได้ตามนี้ ที่น่าแปลกใจคือผู้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจะไปมีปัญญาอะไรในการใช้มือถือส่ง SMS ทั้งในการสมัครและรับสิทธินี้


สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิโครงการบรรเทาผลกระทบ LPGตาม PPT และรูปภาพPoster


อ้างอิงจาก กระทรวงพลังงาน